Do nadaljnjega vsi roki za izvedbo NPZ v 6. in 9. razredu osnovne šole ostajajo nespremenjeni. Če bi v mesecu aprilu prišlo do sprememb, bomo tako učence kot njihove starše o tem pravočasno seznanili.

Datumi izvedbe NPZ so naslednji:

9. razred:

  • Slovenščina: 5. 5. 2020
  • Matematika: 7. 5. 2020
  • Angleščina: 11. 5. 2020
  • Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda: 1. 6. 2020.

6. razred:

  • Slovenščina: 5. 5. 2020
  • Matematika: 7. 5. 2020
  • Angleščina: 11. 5. 2020
  • Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda: 8. 6. 2020.
Dostopnost