Šolske potrebščine – obvestilo za starše

  Spoštovani starši! Na povezavi https://www.kopija-nova.si/os?pmr=2g&pmid=rlgi3qesh4x1 je objavljen seznam delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin, ki jih bodo učenci Osnovne šole Brežice potrebovali pri pouku v šolskem letu 2020/2021. Šolske...

Ugovor na zaključno oceno

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583 V. UGOVOR NA ZAKLJUČNO OCENO 34. člen (ugovor na zaključno oceno) Če učenec in starši menijo, da je bil učenec ob koncu...

Obvestilo za učence od 6. do vključno 9. razreda

Dragi učenci od 6. do vključno 9. razreda! Od srede, 3. junija 2020, do konca pouka v tem šolskem letu boste imeli pričetek pouka ob 9.10. Prosim, da se v sredo, 3. 6. 2020, in nato vsak naslednji dan zberete ob 9.00 na šolskem dvorišču učenci 8. in 9. razreda, na...