SEZNAM POTREBŠČIN IN UČBENIŠKI SKLAD 2024/2025

 

UČBENIŠKI SKLAD

Osnovna šola Brežice vsem učencem ponuja možnost brezplačne izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada.

Ob koncu šolskega leta se učbeniki vrnejo v šolsko knjižnico. Če bodo učbeniki poškodovani, uničeni ali izgubljeni, vam bo šola v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS, št. 12/2020) izstavila položnico za plačilo odškodnine. Če učenec zapusti šolo pred iztekom šolskega leta, mora učbenike vrniti pred odhodom.

Z novim šolskim letom se učbeniki ne bodo zavijali več v šoli, ampak jih vsak učenec zavije doma. Ker želimo čim bolj ohraniti okolje, za zavijanje predlagamo uporabo ekoloških materialov (papir, stari koledarji, časopis …). Prosimo vas, da konec šolskega leta odstranite osebne podatke z učbenikov.

Predvidevamo, da bodo vsi učenci uporabniki učbenikov iz učbeniškega sklada. Če ne želite, da si vaš otrok izposodi učbenike v šoli, izpolnite odjavnico, ki jo otrok dobi v šolski knjižnici in jo vrne knjižničarkama do 24. 6. 2024.

Posredujemo vam sezname učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin, ki jih bodo učenci potrebovali pri pouku v šolskem letu 2024/2025 za obvezne in izbirne predmete.

1. razred

6. razred

2. razred

7. razred

3. razred

8. razred

4. razred

9. razred

5. razred

OŠ PPNIS

DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE

 

Delovne zvezke za učence od 1. do 3. razreda krije Ministrstvo za šolstvo. Učenci jih bodo prejeli prvi teden novega šolskega leta.

 

Delovne zvezke in potrebščine kupite v trgovini, ki jo izberete sami.

S klikom na spodnje povezave si lahko ogledate sezname učnih gradiv in potrebščin ter opravite nakup.

DZS

Kopija-nova

Printink

 

Za morebitne napake v aplikacijah ponudnikov šola ne odgovarja.

 

 

Prijetno poletje in lep pozdrav iz knjižnice,

Skrbnici učbeniškega sklada: Anja Kralj in Sara Jakopič

Dostopnost