DOSTOPNOST

Na Osnovni šoli Brežice se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost spletišča www.osbrezice.si  v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

 

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.osbrezice.si.

Prilagojena dostopnost našega spletišča se uporablja predvsem za vsebine, ki se nanašajo na osnovne informacije o zavodu, informacije o vpisnem postopku in druge upravne informacije, kot so na primer šolski koledar in urniki, dostopnost pa je prilagojena tudi ostalim vsebinam spletne strani.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočena je izbira berljive pisave,
  • omogočena je izbira velikosti pisave.

 

Stopnja skladnosti

Spletišče www.osbrezice.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Kljub prizadevanju nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • različne kompleksne tabele s podatki,
  • organigrami s podatki.

 

Priprava izjave o dostopnosti

  • Ta izjava je bila pripravljena 15. 11. 2020 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Kljub našim prizadevanjem za čim večjo dostopnost vsebin našega spletišča, lahko zaradi nenehnih posodobitev vsebin obiskovalci pri brskanju po spletišču www.osbrezice.si  občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

 

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov o-brezice.nm@guest.arnes.si

Odgovor oziroma dokument z vsebino v dostopni obliki boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

 

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si.

 

Izvršilni organ za morebitne postopke je:

Ministrstvo Republike Slovenije za javno upravo
Direktorat za informacijsko družbo in informatiko
Uprava za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si

 

Dostopnost