Razredništvo

RAZREDNIŠTVO 2018/2019

1. a Tatjana Ilc učiteljica razrednega pouka
1. b Bojana Kostanjšek Rožman, prof. učiteljica razrednega pouka
1. c Bernardka Lovrinović učiteljica razrednega pouka
1. d Metka Krošl, prof. učiteljica razrednega pouka
2. a Evelina Sušnik učiteljica razrednega pouka
2. b Suzana Kolarič učiteljica razrednega pouka
2. c Mihaela Dimc učiteljica razrednega pouka
2. d Manca Moškon, prof. učiteljica razrednega pouka
3. a Tatjana Zorko Pesrl, prof. učiteljica razrednega pouka
3. b Nada Baškovič učiteljica razrednega pouka
3. c Karmen Lipej Tramšek učiteljica razrednega pouka
3. d Jožica Dukić učiteljica razrednega pouka
4. a Metka Savić učiteljica razrednega pouka
4. b Polonca Žagar, prof. učiteljica razrednega pouka
4. c Nina Tucović, prof. učiteljica razrednega pouka
4. d Josipa Supančič, prof. učiteljica razrednega pouka
5. a Silva Božičnik, prof. učiteljica razrednega pouka
5. b Špela Ravnikar, prof. učiteljica razrednega pouka
5. c Mojca Đorđević,  prof. učiteljica razrednega pouka
5. d Jožica Kožar učiteljica razrednega pouka
5. e Klaudija Horvat, prof. učiteljica razrednega pouka
6. a

Katja Košir, prof./

Vanesa Urek, prof.

učiteljica biologije, gospodinjstva in naravoslovja
6. b Mateja Kovačič, prof. učiteljica angleščine in slovenščine
6. c Marjanca Pečar, prof. učiteljica športa
6. d Irena Burja, prof. učiteljica slovenščine in OPB
7. a mag. Bojana Mavri Pavlič učiteljica matematike, tehnike in tehnologije ter računalništva
7. b Mojca Markelj, prof. učiteljica matematike, tehnike in tehnologije
7. c Milan Černel, prof. učitelj matematike, tehnike in tehnologije
8. a Gordana Kmetič, prof. učiteljica matematike, tehnike in tehnologije
8. b Mihaela Cekuta, prof. učiteljica angleščine in nemščine
8. c Suzana Vlaisević Bursać, prof. učiteljica biologije, gospodinjstva in naravoslovja
9. a Breda Majcen učiteljica matematike in fizike
9. b Petra Vaš, prof. učiteljica angleščine
9. c Lidija Stadler, prof./ Katarina Novak, prof. učiteljica slovenščine in gospodinjstva
2., 3., 5. OŠ PP NIS Tina Kodrič, prof. učiteljica v oddelku OŠ PP NIS
6. in 8. OŠ PP NIS Katarina Žičkar učiteljica v oddelku OŠ PP NIS
7. in 9. OŠ PP NIS Breda Prah učiteljica v oddelku OŠ PP NIS