Razredništvo

RAZREDNIŠTVO 2019/2020

Tatjana Ilc učiteljica razrednega pouka 1. a
Suzana Kolarič učiteljica razrednega pouka 1. b
Bernardka Lovrinović učiteljica razrednega pouka 1. c
Špela Ravnikar, prof. učiteljica razrednega pouka 1. d
Evelina Sušnik učiteljica razrednega pouka 2. a
Bojana Kostanjšek Rožman, prof. učiteljica razrednega pouka 2. b
Mihaela Dimc učiteljica razrednega pouka 2. c
Metka Krošl, prof. učiteljica razrednega pouka 2. d
Tatjana Zorko Pesrl, prof. učiteljica razrednega pouka 3. a
Nada Baškovič učiteljica razrednega pouka 3. b
Karmen Lipej Tramšek učiteljica razrednega pouka 3. c
Jožica Dukić in Nina Špiler Škoda/prof. učiteljici razrednega pouka 3. d
Metka Savić učiteljica razrednega pouka 4. a
Polonca Žagar, prof. učiteljica razrednega pouka 4. b
Nina Tucovič, prof. učiteljica razrednega pouka 4. c
Josipa Supančič, prof. učiteljica razrednega pouka 4. d
Silva Božičnik, prof. učiteljica razrednega pouka 5. a
Klaudija Horvat, prof. učiteljica razrednega pouka 5. b
Mojca Đorđević,  prof. učiteljica razrednega pouka 5. c
Jožica Kožar učiteljica razrednega pouka 5. d
Mateja Bogovič Fifnja, prof. učiteljica slovenščine in sociologije 6. a
Petra Vaš, prof. učiteljica angleščine 6. b
Lidija Stadler, prof. učiteljica slovenščine 6. c
Miran Abram, prof. učitelj športa 6. d
Martina Suban, prof. učiteljica zgodovine 6. e
Katja Košir, prof. učiteljica biologije, gospodinjstva in naravoslovja 7. a
Mateja Kovačič, prof. učiteljica angleščine in slovenščine 7. b
Irena Burja, prof. učiteljica slovenščine 7. d
mag. Bojana Mavri Pavlič učiteljica matematike, tehnike in tehnologije ter računalništva 8. a
Mojca Markelj, prof. učiteljica matematike, tehnike in tehnologije 8. b
Milan Černel, prof. učitelj matematike, tehnike in tehnologije 8. c
Gordana Kmetič, prof. učiteljica matematike, tehnike in tehnologije 9. a
Mihaela Cekuta, prof. učiteljica angleščine in nemščine 9. b
Suzana Vlaisević Bursać, prof. učiteljica biologije, kemije in naravoslovja 9. c
Tina Kodrič, prof. učiteljica v oddelku OŠ PP NIS 2., 3. in 5. OŠ PP NIS
Katarina Žičkar, mag. inkluzivne ped. učiteljica v oddelku OŠ PP NIS 6. in 8. OŠ PP NIS
Breda Prah učiteljica v oddelku OŠ PP NIS 7. in 9. OŠ PP NIS