GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

Urnik roditeljskih sestankov (RS)

 • 29. 8. 2022 − roditeljski sestanek (za starše učencev 1. razreda OŠ – predstavitev letnega delovnega načrta)
 • 30. 8. 2022 – roditeljski sestanek (za starše učencev 9. razred)
 • 31. 8. 2022 – roditeljski sestanek (za starše učencev 3. razred)
 • 5. 9. 2022 – roditeljski sestanki od 6. do 8. razreda
 • 6. 9. 2022 – roditeljski sestanki od 2., 4. in 5. razreda in OŠ PP NIS
 • 10. 10. 2022 – tematski roditeljski sestanek od 6. do 9. razreda
 • 11. 10. 2022 – tematski roditeljski sestanek od 1. do 5. razreda in OŠ PP NIS
 • 12. 12. 2022 – roditeljski sestanki od 6. do 9. razreda; oddelčne prireditve po dogovoru med učenci, starši in razredniki
 • 13. 12. 2022 – roditeljski sestanki od 1. do 5. razreda in OŠ PP NIS; delavnice ali oddelčne prireditve po dogovoru med učenci, starši in razredniki
 • 6. 2. 2023 – analiza prvega ocenjevalnega obdobja od 6. do 9. razreda
 • 7. 2. 2023 – analiza prvega ocenjevalnega obdobja od 2. do 5. razreda in OŠ PP NIS
 • 17. 4. 2023 – roditeljski sestanki od 6. do 9. razreda
 • 18. 4. 2023 – roditeljski sestanki od 1. do 5. razreda in OŠ PP NIS
 • od 12. do 22. 6. 2023 – roditeljski sestanki oz. zaključne prireditve … od 1. do 8. razreda

Termini  popoldanskih govorilnih ur (GU)

6. – 9. razred

1. – 5. razred in OŠPP

7. 11. 2022

8. 11. 2022
9. 1. 2023 10. 1. 2023

13. 3. 2023

7. 2 . 2023 (1. razred)

  15. 5. 2023

14. 3. 2023
  16. 5. 2023

 

Pričetek govorilnih ur na razredni stopnji bo predvidoma ob 16.30. uri oz. po dogovoru z razredničarkami, na predmetni stopnji pa tudi ob 17. uri (pri razrednikih) in od 17.00 – 18:00 pri nerazrednikih.

Po potrebi oz. v dogovoru s starši bodo roditeljski sestanki ali govorilne ure sklicane tudi na daljavo.

Dostopnost