Spoštovani,

glede na nastalo epidemiološko situacijo v povezavi z nevarnostjo širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) je minister z Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih (Uradni list RS, št. 16/20, v nadaljevanju Odredba) na podlagi tretje točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06–UPB1, v nadaljevanju ZNB) prepovedal zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19). Ta odredba velja od 10. marca 2020.

V občini Brežice spremljamo razmere v zvezi s koronavirusom ter sledimo navodilom Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), zato vas pozivamo tudi po tej poti k spoštovanju zgoraj navedene odredbe.

Občina Brežice priporoča tudi odpoved prireditev in drugih dogodkov, kjer se predvideva manjši obisk od 100 ljudi. Zlasti pomembno je, da organizatorji upoštevajo navodilo za prireditve, na katerih se pričakuje obisk starejše populacije, ki je najbolj izpostavljena in za njih predstavlja okužba z virusom največjo nevarnost.

Minister za zdravje je izdal tudi Odredbo o prepovedi zbiranja na določenih športnih in drugih dogodkih na javnih mestih na prostem, ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 17/2020 in je začela veljati 10. 3. 2020 ob 16. uri. Odredba določa, da so, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), športni in drugi dogodki na javnih mestih na prostem v Republiki Sloveniji dovoljeni le, če število ljudi na njih ne presega 500.

Opozarjamo tudi na samozaščitne ukrepe, kot so higienski ukrepi ter previdnost pri gibanju v prostorih, kjer se zadržuje večje število ljudi. Med te ukrepe spada tudi odmik od oseb, ki naj bo vsaj 1.5 metra.

Več informacij najdete na spodnji povezavi: https://www.brezice.si/sl/novice/2020030913113147/navodila-glede-ukrepov-proti-sirjenju-koronavirusa

Razumljivo je, pojav nove bolezni v javnosti povzroča zmedo, strah, negotovost in občutek nemoči. Kljub temu je pomembno, da pojav novega koronavirusa ne ohromi našega vsakdanjega življenja, seveda pa je potrebno dosledno spoštovati preventivne ukrepe.

Občankam in občanom tudi svetujemo, da ne obiskujejo javnih institucij oz. da obiščejo javne institucije samo v nujnih primerih. Zadeve, kjer jih roki ne zavezujejo, naj raje urejajo po telefonu ali e-pošti.

Župan Občine Brežice Ivan Molan

Dostopnost