Govorilne ure in roditeljski sestanki

Urnik roditeljskih sestankov (RS)

– 30. 8. 2018 − roditeljski sestanek (za starše učencev 1. razreda OŠ – predstavitev letnega delovnega načrta)
– 10. 9. 2018 – roditeljski sestanki (od 6. in 9. razreda)
– 11. 9. 2018 – roditeljski sestanki (od 2. do 5. razreda in OŠ PP NIS)
– 8. 10. 2018 – tematski roditeljski sestanek od 6. do 9. razreda
– 9. 10. 2018 – tematski roditeljski sestanek od 1. do 5. razreda in OŠ PP NIS
– 10. 12. 2018 – roditeljski sestanki (od 6. do 9. razreda); oddelčne prireditve po dogovoru med učenci, starši in razredniki
– 11. 12. 2018– roditeljski sestanki (od 1. do 5. razreda in OŠ PP NIS); delavnice ali oddelčne prireditve po dogovoru med učenci, starši in razredniki
– 11 2. 2019 – roditeljski sestanki (od 6. do 9. razreda);
– 12. 2. 2019 – roditeljski sestanki (od 2. do 5. razreda in OŠ PP NIS)
– 8. 4. 2019 – roditeljski sestanki (od 6. do 9. razreda)
– 9. 4. 2019 – roditeljski sestanki (od 1. do 5. razreda in OŠ PP NIS)
– od 10. do 14. 6. 2019 – roditeljski sestanki oz. branje ocen, zaključne prireditve … (od 1. do 8. razreda)

Urnik popoldanskih govorilnih ur (GU)

6. – 9. razred 1. – 5. razred in OŠ PP NIS
12. 11. 2018  13. 11. 2018
7. 1. 2019 8. 1. 2019
11. 3. 2019 12. 3. 2019
13. 5. 2019 14. 5. 2019

Dopoldanske govorilne urePričetek govorilnih ur na razredni stopnji bo predvidoma ob 17. uri oz. po dogovoru z razredničarkami, na predmetni stopnji pa ob 17. uri pri nerazrednikih in ob 17.30 pri razrednikih.

Vsi strokovni delavci bodo v septembru 2018 objavili na oglasni deski šole in na šolski spletni strani (www.osbrezice.si) čas dopoldanskih govorilnih ur. S termini bodo seznanjeni učenci in starši.