RIBE NA ŠOLSKIH  KROŽNIKIH

Nosilec projekta je Občina Krško, OŠ Brežice je partner projekta, ostali partnerji pa so: Ribogojstvo Goričar d.o.o., Občina Sevnica, OŠ Jurija Dalmatina, Krško, Vrtec Krško,OŠ Jožeta Gorjupa, Kostanjevica.

Pričetek projekta je 1. 7. 2019, zaključek projekta je predviden septembra 2021.

Projekt je namenjen učencem osnovnih šol, zaposlenim v osnovnih šolah, staršem učencev, ribogojcem, lokalni skupnosti in prebivalcem, ki so tudi njegovi končni porabniki.

Namen projekta je povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani in povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki ter s tem izboljšati zdravo prehrano pri učencih, učiteljih, starših in splošno prebivalcih območja LAS in s tem razvoj ribogojstva kot pomembne gospodarske dejavnosti območja LAS. Novo vzpostavljena partnerstva med posavskimi ribogojnicami in posavskimi osnovnimi šolami bodo usmerjena  v večje vključevanje rib v šolsko prehrano in tudi v gospodinjstva.

CILJI PROJEKTA:

 • izboljšana ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani
 • razviti nove ribje produkte
 • povečano zanimanje za oskrbo s svežimi in kakovostnimi posavskimi ribami,
 • povečana uporaba svežih posavskih rib v javnih ustanovah (osnovne šole in vrtci)
 • povečana prepoznavnost posavskih ponudnikov rib
 • promocija posavskih rib
 • povečano poznavanje prostoživečih rib v naravnem okolju vodotokov.

Glavne aktivnosti projekta:

 • Koordinacija in vodenje projekta,
 • Razvoj novih ali izboljšanih ribjih produktov,
 • Zasnova in tisk knjižice ribjih receptov za šolske kuhinje,
 • Izvedba praktične delavnice za šolske in predšolske kuharje in kuharice ter vodje šolske prehrane,
 • Izobraževalne delavnice za predšolske otroke in njihove starše,
 • Izobraževalne delavnice za šolske otroke in njihove starše,
 • Priprava rib na gospodinjskih krožkih,
 • Naravoslovni dan na ribogojnici za 8. razred OŠ in učence 5. – 9. razreda šole z nižjim izobrazbenim standardom.
 • Snemanje videa – dogajanje na krožkih,
 • Uvedba šolskih malic z ribami iz lokalnega okolja,
 • Promocija in obveščanje javnosti.
 • Nakup potrebne opreme za postrežbo rib in ribjih produktov v šolah in vrtcih

Pričakovani rezultati projekta so:

Večja ozaveščenost prebivalcev regije o pomenu uživanja zdravih posavskih rib in o naravnem ekosistemu rib.

Občina Krško bo kot nosilec projekta  zagotovila vodenje projekta in bila šoli v pomoč  pri izvajanju projekta, izvajala koordinacijo ter promocijo projektnih aktivnosti z obveščanjem javnosti.

Ribogojstvo Goričar, kot sladkovodni proizvajalec, bo  ključni partner v projektu, saj bo šolo oskrboval s svežimi ribami ter razvil nove ribje produkte.

Občina Sevnica bo uredila učilnico na Ribogojnici Laze, kjer bodo lahko učenci v ribogojnici opazovali: matično jato avtohtone potočne postrvi, ki živi v zunanjem bazenu; mladice različnih kategorij v zunanjih bazenih; proces valjenja iker, izleganja zaroda in razne faze v razvoju zaroda.

Naša šola se bo vključila kot večji lokalni porabnik svežih lokalnih rib ter ribjih produktov in na ta način omogočala povečanje lokalno pridelane hrane.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Prispevek

Prispevek

Gospodinjski krožek

Kuharska delavnica

Kuharska delavnica avgust 2019

S kuharskim mojstrom v šolski kuhinji

Izobraževalni dan za starše

Na obisku ribogojnice Goričar v Slivju pri Podbočju

 

Povezave do filmov:

Predstavili projekt »Ribe na šolskih krožnikih«

Dostopnost