Učenci Osnovne šole Brežice ste uporabniki učbeniškega sklada. Na začetku šolskega leta si si učbenike brezplačno izposodil/-la v šolski knjižnici. Z njimi ravnaj skrbno in odgovorno, saj jih moraš ob zaključku pouka ali ob prepisu na drugo šolo vrniti.

V skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (UL RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020) mora učenec plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne.

Dostopnost