Organizacijska shema

<- nazaj

ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAPOSLENIH NA ŠOLI

RAVNATELJICA: mag. Marija Lubšina Novak

POMOČNICI RAVNATELJICE: Nevenka Sreš, Marjanca Pečar

TAJNICA: Božena Šober

RAČUNOVODKINJA: Snježana Zakšek

KNJIGOVODKINJA: Jožica Grubič

ADMINISTRATORKA: Kristina Gramc

VODJA ŠOLSKE PREHRANE: Julijana Medvešek

ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE: Jadranka Čabraja, Ivanka Stojanović, Lidija Povh/Špela Rezar (25 % delovnega časa)

KNJIŽNIČARKI: Lidija Geršak, Anja Šalamon (75 % delovnega časa)

UČITELJICE ZA INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO POMOČ: Darja Kalin, Alenka Godler, Sabina Dobršek Mladkovič, Sandra Slak, Lidija Povh/Špela Rezar, Anita Ratkajec/Nina Strgar, Nina Božičnik Kozole

MOBILNA UČITELJICA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ: Doroteja Bajc

  • Strokovni delavci za izvajanje dodatne strokovne pomoči: Alenka Godler, Aleksandra Slak, Anita Ratkajec/Nina Strgar, Lidija Povh/Špela Rezar, Sabina Dobršek Mladkovič, Darja Kalin in Nina Božičnik Kozole
  • Delavki za pomoč učencem s posebnimi potrebami: Tanja Vogrinc in Vanesa Urek/Sabina Prah
  • Kuharice: Andreja Gramc (vodja kuhinje), Martina Kus, Marjana Mlakar, Martina Hribar, Nermina Prah, Olga Franko, Jolanda Jagodič, Stanka Suban
  • Hišnika in vzdrževalec: Dušan Prah, Andrej Račič in Janko Medvešek (polovični delovni čas)
  • Čistilke: Stanka Semenič, Ana Zlatić, Zlatka Koler, Bojana Divjak/Vira Lokar, Jožica Pšeničnik, Andreja Zorič, Ivana Marguš, Marija Zagmajster in Melita Denžič (polovični delovni čas)

 

Dostopnost