Projekt POGUM

 

 

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Cilj projekta je razviti in implementirati model spodbujanja kompetenc podjetnosti v OŠ, s katerimi bi omogočili šolajočim prožnejše prehajanje med osnovno šolo in okoljem. V okviru projekta bodo razviti didaktični pristopi in strategije ter podporno okolje – model spodbujanja podjetnosti – za prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem.

Kot implementacijska šola bomo z delom pri pouku začeli v letu 2019, saj so se učitelji usposobili za izvajanje projekta.

Vodenje projekta: Nevenka Sreš s timom sodelavcev

 

Dostopnost