Našemu največjemu pesniku smo se v teh dneh poklonili na prav poseben način – povabili smo ga v knjižnico, kjer je učencem 4., 5. in 6. razreda spregovoril o svojem življenju in delu. Na koncu so učenci 6. razreda svoje znanje o Prešernu preverili preko kviza Prešernjada, učenci 4. in 5. razreda pa preko družabne igre.

Učenci 1., 2. in 3. razreda so se udeležili pravljične ure. Knjižničarki sva povzeli pravljico Mojiceje Podgoršek z naslovom O dečku, ki je pisal pesmi.

Ves ta čas je v knjižnici tudi razstava portretov Franceta Prešerna, ki so jih ustvarili učenci višjih razredov pri izbirnem predmetu Likovno snovanje pod vodstvom učiteljice Mojce Barbič.

Dostopnost