Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

Izobraževalni center Eksena nas je v šolskem letu 2023/24 povabil k sodelovanju v edinstvenem človekoljubnem in nepridobitnem projektu Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo. Osnovna šola Brežice je z delovno vnemo prijavila sodelovanje. Izvedbo projekta načrtujemo na dan s posebno vsebino, 25.10.2023, ob dnevu Rastoče knjige.

Tema projekta: Stop sovražnemu govoru – spoštujmo razlike med nami

Namen projekta:

Ozaveščanje otrok in mladih o različnih oblikah nestrpnosti ter spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja.

Izhodišče projekta:

Unescova Deklaracija o načelih strpnosti in Mednarodni dan strpnosti, ki ga je na pobudo Unesca razglasila Organizacija Združenih narodov.

Način sodelovanja v projektu:

  • Pogovor z učenci na temo strpnosti in nestrpnosti.
  • Samostojna izvedba delavnice, ki jo z učenci izvedejo učitelji/učiteljice, po navodilih, ki jih je pripravil izobraževalni center Eksena.
    • Učenci od 1. do 3. razreda ustvarijo likovne izdelke.
    • Učenci od 4. do 9. razreda ustvarijo likovne ali pisne izdelke.
  • Postavitev skupne razstave izdelkov učencev in sodelovanje na natečaju za izbor najbolj ekspresivnih likovnih in pisnih izdelkov.

Več informacij: Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

Koordinator: Marjeta Blatnik, dipl. soc. del. (UN)

Dostopnost