Spoštovani starši!

Delo na šoli je v polnem zamahu. Pouk in ostale vsebine bomo kmalu pripeljali do konca, razmišljamo pa  že o šolskem letu 2023/2024.

Posredujemo Vam seznam šolskih potrebščin: seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin, ki jih bodo učenci potrebovali pri pouku v šolskem letu 2023/2024 za obvezne in izbirne predmete. Izberite, prosim, delovni zvezek za izbirni predmet, za katerega se je odločil Vaš otrok.

Šolske potrebščine za 1. razred

Šolske potrebščine za 2. razred

Šolske potrebščine za 3. razred

Šolske potrebščine za 4. razred

Šolske potrebščine za 5. razred

Šolske potrebščine za 6. razred

Šolske potrebščine za 7. razred

Šolske potrebščine za 8. razred

Šolske potrebščine za 9. razred

Šolske potrebščine za OŠ PP NIS

 

Učbeniki

Vsi učenci si lahko brezplačno izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Učbenike bodo prejeli v začetku septembra 2023, vrnili pa jih bodo junija ob izteku šolskega leta. Če bo kateri učbenik  uničen ali ga ne bodo vrnili, bo treba zanj poravnati odškodnino.

Ker bomo zagotovili učbenike za vse učence, naročilnica zanje ni potrebna.

Če ne želite, da si Vaš otrok izposodi učbenike v šoli, izpolnite odjavnico, ki jo otrok dobi v šolski knjižnici in jo vrne knjižničarki do 22. 6. 2023.

 

Delovni zvezki in ostale šolske potrebščine

Delovne zvezke in ostale šolske potrebščine lahko kupite kjerkoli, na voljo so pa tudi v naslednjih poslovalnicah in spletnih trgovinah (navajano po abecedi):

DZS

KOPIJA NOVA

MLADINSKA KNJIGA

 

Za morebitne napake v aplikacijah ponudnikov šola ne odgovarja.

Želiva Vam lepo poletje in Vas lepo pozdravljava.

Lidija Geršak, knjižničarka         mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica

Dostopnost