Dne, 23. 3. 2023, je sedem slovenskih osnovnih in srednjih šol prejelo prestižni status evropske »digitalne šole« za njihove izjemne prispevke pri digitalnem poučevanju in učenju. Nagrada »Digital Schools Award Europe«, ki jo v projektu podpirata globalna tehnološka velikana HP in AMD, ministrstvo ter izobraževalni partnerji, želi spodbujati digitalno učenje in opremiti učence z naprednimi digitalnimi veščinami.

Da bi prejele nagrado, morajo šole dokazati celovit pristop k digitalizaciji izobraževanja in šolsko digitalno strategijo, predložiti dokaze, kako digitalna tehnologija izboljšuje učenje, in zavezanost stalnemu strokovnemu razvoju učiteljev.

Tokratna podelitev je bila že tretja za odlične slovenske šole. Oktobra 2021 je priznanje prejelo prvih pet šol, nato v marcu 2022 še 14 šol. Tako je program v obdobju treh let je izpostavil inovativne in sodelovalne pristope k vključevanju digitalne tehnologije v poučevanje in učenje, kar je navdihnilo druge šole, da sledijo temu.

»Digital Schools Awards Europe« in »SELFIE Digital Schools Academy«

Projekt evropskega programa Erasmus+, naslednik pilotnega programa A-SELFIE, »Priznanje digitalna šola« so v slovenskem prostoru v sodelovanju s partnerji iz Irske, Srbije in Litve razvijali raziskovalci iz Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze iz Maribora. »SELFIE Digital Schools Academy« je temeljil na sodelovanju med mentorskimi šolami (prejemnice priznanja v prvem pilotnem programu) in kritičnimi prijatelji, ki so pregledali in evalvirali oddane utemeljitve, dokazila, šolski razvoj in načrtovane smernice.

Digital Schools Awards Europe je bil ustanovljen v petih evropskih državah, dodatnih pet držav pa je pilotno izvajalo program leta 2023. Za izvrstne rezultate in vso opravljeno delo se iskreno zahvaljujemo celotnim šolskim timom, mentorskim šolam in kritičnim prijateljem, ki so opravili pomembno delo v Selfie DSA procesu.

Iz Inštituta za sodobne tehnologije in Oddelka za tehniko Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru so na projektu sodelovali ddr. Boris Aberšek, dr. Andrej Flogie, asist. Urška Martinc, asist. Dejan Zemljak in Helena Fošnjar.

 

Na podelitvi nagrad, ki je potekala na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, je priznanje prejelo sedem osnovnih in srednjih šol:

Osnovna šola Lesično

Osnovna šola Blanca

Osnovna šola Brežice

Osnovna šola Rada Robiča Limbuš

Osnovna šola Beltinci

Strokovna gimnazija Šolski center Kranj

Strokovno izobraževalni center Brežice

Te šole so sodelovale v omenjeni novi pobudi Akademija digitalnih šol SELFIE  – »SELFIE Digital Schools Academy«, katere cilj je podpreti trajnostne prakse digitalnega izobraževanja v evropskih šolah. Akademija nudi šolam, ki so uporabile evropsko orodje za samorefleksijo SELFIE, mentorsko podporo za digitalno izobraževanje in vire strokovnega razvoja, s poudarkom na temah, kot so vodenje, sodelovanje, infrastruktura, poklicni razvoj, poučevanje in učenje, ocenjevanje, digitalne kompetence študentov, izobraževanje STEAM in učenje na daljavo.

Dostopnost