Drage učenke in učenci!

Vsako novo šolsko leto pomeni nov začetek in hkrati nadaljevanje marsičesa, kar smo zasnovali že v preteklosti. To velja tudi z šolsko leto 2022/2023, ki ga začenjamo z zanosom in pričakovanji, polnimi upanja, načrtov in želja: da bi življenje in pouk v šoli potekala po čim bolj predvidenih in ustaljenih tirnicah, saj bomo le tako lažje dosegali zastavljene cilje – tako individualne kot skupne.
Učenke in učenci, verjamem, da boste v življenje in delo šole vnesli veliko mladostne zagnanosti in novih idej. Želim vam, da bi z veseljem prihajali v naš hram učenosti ter da bi z veliko vnemo sprejemali znanje in ga nadgrajevali, si oblikovali vrednote in se obilno družili z vrstniki. Bodite vedoželjni in nasmejani, pomagajte drug drugemu, bodite strpni med seboj in prispevajte svoj delež k dobremu sožitju v oddelku, v katerem boste preživeli največ časa, in v vseh skupinah, v katerih boste izvajali različne vsebine.

Prav lepo vas pozdravljam in vam želim veliko prijetnega vznemirjenja ob vnovičnem srečanju s sošolci in svojimi učitelji.

 

Vaša ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak

Dostopnost