Datum: 30. 3. 2021

Številka: 46/2021-1

 

Spoštovani starši,

v skladu z okrožnico Ministrstva za šolstvo znanost in šport Vas obveščam, da bomo od četrtka, 1. 4. 2021, do 12. 4. 2021 oz. do preklica izvajali pouk za vse učence od 1. do 9. razreda osnovne šole na daljavo, učenci OŠ PP NIS pa bodo imeli pouk še vedno v prostorih šole.

Razredničarke in razrednik bodo učencem posredovali navodila o poteku dela na daljavo, jaz pa Vas obveščam, cenjeni starši, še z možnostjo nujnega varstva učencev prvega triletja ter možnostjo prevzema brezplačnega toplega obroka v času zaostrenih epidemioloških razmer.

  1. Nujno varstvo otrok

V skladu z drugim odstavkom 2. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih z dne 29. 3. 2021 Vas obveščam, da bo Osnovna šola Brežice organizirala nujno varstvo učencev od 1. do 3. razreda. Do varstva ste upravičeni starši, ki morate biti obvezno prisotni na delovnem mestu, in ki izpolnjujete pogoje, navedene v prijavnici.

Prosim, da pošlje izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov pomočnice ravnateljice Marjance Pečar (marjanca.pecar@osbrezice.si) do srede, 31. 3. 2021, do 12.00 in hkrati izpolnite anketni vprašalnik o vključitvi otroka v nujno varstvo.

  1. Brezplačen topli obrok

Brezplačen topli obrok pripada otrokom tistih staršev oz. skrbnikov, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen z odločbo o otroškem dodatku ali z odločbo na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka).

Spoštovani starši, vabim Vas, da prijavite otroka na brezplačen obrok, ki ga bo on sam ali Vi v njegovem imenu prevzel na OŠ Brežice od četrtka, 1. 4. 2021, do 12. 4. 2021 oz. do preklica. Podatke o prijavah bo zbirala blagajničarka Jožica Grubič na telefonskih številkah za prijave/odjave prehrane (07/4660200 ali 040842514) do srede, 31. 3. 2021, do 10. ure za prevzem kosila v četrtek, 1. 4. 2021, in vsak naslednji dan do 9.00 za prevzem kosil v dneh do preklica odloka.

V šoli bomo skuhali toliko obrokov, kolikor bo prijav za to prehrano. Naročene, a neprevzete obroke, Vam bomo morali žal zaračunati.

Obrok boste lahko prevzeli vsak delovni dan od četrtka dalje v šoli  med 11.30 in 13.30. Obroki bodo pripravljeni v pvc embalaži, da bo zagotovljeno varno razdeljevanje.

Če bo prišel po obrok Vaš otrok, bo pot v šolo in nazaj izkoristil za hojo in gibanje in bo s tem naredil tudi nekaj dobrega zase.

Z možnostjo prevzema kosil Vam želimo vsaj malo olajšati trenutno zapleteno situacijo, ki zahteva veliko prilagajanja in iskanja pozitivnih rešitev.

 

Vse dobro Vam želim!

 mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica

Priloga:

 

Dostopnost