Datum: 18. 2. 2021

 

Spoštovani starši!

Vlada je z odlokom 15. 2. 2021 določila, da se v ponedeljek, 22. 2. 2021, za učenke in učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole v vzhodnem delu Slovenije prične pouk v šolskih prostorih.

Na Osnovni šoli Brežice bo potekalo delo po obveznem in razširjenem programu predvidoma po ustaljenem urniku, in to v matičnih učilnicah ‒ mehurčkih. Slednje pomeni, da bo spremenjen način dela le pri predmetih in dejavnostih, kjer gre za združevanje učencev iz več oddelkov ali razredov (npr. neobvezne in obvezne izbirne predmete bomo še naprej izvajali v popoldanskem času na daljavo). V mehurčku učencem ne bo potrebno nositi maske, v skupnih prostorih šole pa bo obvezna. Staršem vstop v šolsko stavbo ne bo dovoljen.

Prosim, da k pouku – tako prvi dan kot tudi kasneje – pošljete le ZDRAVE OTROKE!

Drage učenke in učenci, lepo pozdravljeni in dobrodošli ponovno v šoli!

Sporočam vam, da vas bodo razredničarke / razredniki pričakali v ponedeljek na šolskem dvorišču oz. na ploščadi pred Športno dvorano Brežice – na istih mestih kot prvi šolski dan v septembru. Da bomo lažje sledili priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), vas obveščam, da boste prvi dan pričeli s poukom ob naslednjih urah:

  • učenci 6.–9. razreda OŠ ob 7.30
  • učenci 1.–5. razreda OŠ ob 8.20
  • učenci OŠ PP NIS – po že ustaljenem urniku

10 minut pred navedeno uro vas bo razredničarka / razrednik pričakal/-a na šolskem dvorišču oz. na ploščadi pred Športno dvorano Brežice in vas nato v varni razdalji v koloni odpeljal/-a v šolsko stavbo v matično učilnico. Učenci 3. c in b oddelka počakate na razredničarki pred Domom kulture Brežice.  Če boste prišli v šolo v spremstvu staršev, vas prosim, da do prihoda razredničarke / razrednika počakate z njimi. Zavedam se, da bo to težko, saj boste gotovo želeli čim prej pozdraviti sošolce, a malce potrpite, saj boste potem vse dopoldne skupaj.

Do preklica bo potekal pouk v matični učilnici – mehurčku. Med poukom ne boste nosili mask, v skupnih prostorih šole pa bodo obvezne. Med poukom oz. odmori predvidoma ne boste zapuščali učilnice sami (razen odhoda na WC). Na dvorišče, v telovadnico, jedilnico … boste odšli le v spremstvu učitelja. Po pouku vas bo odrasla oseba prav tako pripeljala na šolsko dvorišče, kjer vas bo predala staršem ali pa vas bo pospremila do avtobusa. Tisti, ki boste prihajali v RaP jutranje varstvo oz. varstvo vozačev, boste pred vhodnimi vrati počakali na odraslo osebo, ki vas bo spremila do matične učilnice. Prostore bomo redno zračili, zato vas prosim, da se primerno oblečete (več plasti oblačil, da jih lahko odlagate). Ob primernem vremenu bo pouk tudi na prostem, zato bodite primerno oblečeni za različne vremenske razmere. Malico vam bodo do učilnice pripeljale kuharice.

Pouk bo predvidoma potekal po urniku (razen izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov, ki bodo še vedno potekali na daljavo, in sicer v popoldanskem času). Za učence prvega triletja bo organizirano RaP jutranje varstvo oz. varstvo vozačev in RaP podaljšano bivanje, za četrtošolce in petošolce pa le izjemoma. Interesne dejavnosti in zdrav življenjski slog bomo izvajali prilagojeno (v homogenih skupinah).

Prosim, da v ponedeljek, 22. 2. 2021, prinesete s seboj vse potrebščine, ki jih potrebujete za pouk po ponedeljkovem urniku oz. po navodilih, ki ste jih dobili od razredničarke / razrednika. Ne pozabite na MASKO! S seboj prinesite tudi knjige, ki jih morate vrniti v šolsko knjižnico.

Drage učenke in učenci, vem, da nas bodo ta stroga higienska pravila ovirala in bodo za vse nas kar velika preizkušnja. Prepričana pa sem, da jih bomo z dobro voljo ter ob pomoči vaših staršev obvladali in tako »ukrotili« Covid-19. Sicer pa ‒ ali ni za vse nas najpomembnejše to, da se bomo spet srečali in ponovno izvajali pouk v prostorih šole? Skupaj se potrudimo, da bo tako ostalo do konca šolskega leta!

Veselim se ponovnega snidenja z vami in vas v imenu učiteljev, ostalih zaposlenih na šoli in v svojem imenu prav prisrčno pozdravljam.

Vaša ravnateljica

Dostopnost