Spoštovani starši,

v skladu z okrožnico MIZŠ Vas obveščam, da bomo od ponedeljka, 9. 11. 2020, do preklica izvajali pouk za vse učence od 1. do 9. razreda OŠ in OŠ PP NIS na daljavo. Razredničarke in razrednik so Vam že poslali obvestila o poteku dela, jaz pa Vas obveščam še z možnostjo prevzema brezplačnega toplega obroka v času zaostrenih epidemioloških razmer.

Brezplačen topli obrok pripada učencem tistih staršev oz. skrbnikov, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen z odločbo o otroškem dodatku ali z odločbo na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka).

Spoštovani starši, vabim Vas, da prijavite otroka na brezplačen obrok, ki ga bo on sam ali vi v njegovem imenu prevzel na OŠ Brežice od srede, 11. 11. 2020, dalje. Podatke o prijavah bo zbirala naša blagajničarka Jožica Grubič na telefonskih številkah za prijave/odjave prehrane (07/4660200 ali 040842514) do ponedeljka, 9. 11. 2020, do 12. ure.

V šoli bomo skuhali toliko obrokov, kolikor bo prijav za to prehrano.

 

Obrok boste lahko prevzeli v naslednjem tednu vsak dan od srede dalje v šoli  med 11.30 in 13.30. Obroki bodo pripravljeni v pvc embalaži, da bo zagotovljeno varno razdeljevanje.

 

Če bo prišel po obrok Vaš otrok, bo pot v šolo in nazaj izkoristili za hojo in gibanje in bo s tem naredil tudi nekaj dobrega zase.

 

Z možnostjo prevzema kosil Vam želimo vsaj malo olajšati trenutno zapleteno situacijo, ki zahteva veliko prilagajanja in iskanja pozitivnih rešitev.

 

Vse dobro Vam želim!

 mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica

Dostopnost