Šestega in sedmega oktobra smo bili z učenci osmega razreda in učenci od šestega do devetega razreda NIS programa na naravoslovnem dnevu na Lazah pri Boštanju v okviru  projekta Šolski krožniki.  Naravoslovni dan sta izvedla strokovnjaka  Kozjanskega parka, Dušan Klenovšek in Katja Lobe.

Okrog pol devete zjutraj smo se z avtobusom odpeljali proti hidroelektrarni  Blanca, kjer smo pričeli z naravoslovnim dnem. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini. Pod vodstvom izvajalcev  Dušana Klenovška in Katje Lobe so bili učenci seznanjeni z vrstami rib, ki živijo v reki Savi.

Z avtobusom smo nadaljevali pot proti Lazam, kjer je sledila pogostitev z ribjimi jedmi, ki jo je izvedlo Ribogojstvo Pavlič z Blance – Akval d.o.o.. Ribji malici je sledilo kratka predstavitev o biologiji vodnih živali, ribištvu in življenjskem ciklu avtohtone potočne postrvi. Učencem žal zaradi neustreznega časovnega termina ni bilo možno pokazati,  kako se pridobivajo, oplodijo in obdelajo ikre vse do njihove vložitve v gojitvena korita.

Delo smo končali na ribniku Zaloke pri Studencu. Tu so se seznanili z značilnimi ribami tega ribnika (krap, tolstobik, amur, rdečeoka), temu pa je sledil ogled podhodov za dvoživke in spoznavanje dvoživk območja.

Naravoslovni dan so učenci  končali zadovoljni in bili hvaležni za  pridobljena nova znanja in informacije.

Dostopnost