NOVA MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA V SREDNJO ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

1. Do sedaj je veljalo naslednje:

SKLEP

o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij

4. točka

Če se v prvem (1.) oziroma drugem (2.) krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih po kriteriju iz 2. in 3. točke tega sklepa (zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole), se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot materinega jezika) in matematike.

Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev za mladoletnega kandidata.

2. V šol. letu 2019/2020 zaradi situacije v državi in razglasitve pandemije nismo izvedli nacionalnega preverjanja znanja v 9. razredu. Zato je ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala SKLEP, s katerim se spreminjajo merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednješolske izobraževalne programe za šolsko leto 2020/2021.

3. Sprememba sklepa se nanaša na popravek 1. in 2. odstavka 4. točke, in se glasi:

V primeru, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen iz vseh predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi opravi – namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja – na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.

 

V kolikor potrebujete kakšna pojasnila glede spremembe meril ali drugih nejasnosti povezanih z nadaljevanjem šolanja, mi pišite na e-naslov: jadranka.cabraja@osbrezice.si. Lahko pa se tudi pogovorimo po 25. 5. 2020, ko se bodo učenci 9. razreda vrnili v šolske klopi.

Dostopnost