Spoštovani starši!

 

Lepo vas pozdravljam. Upam, da ste zdravi – vi osebno, vaši otroci in vsi ostali družinski člani. Naj tako tudi ostane!

 

Od začetka uvedbe ukrepov je minilo že kar precej dni/tednov in kot kaže, še kar nekaj časa ne bomo mogli izvajati pouka v šolskih stavbah. Pričakujem, da bomo po prvomajskih praznikih izvedeli, s kakšno obliko pouka bomo nadaljevali do konca šolskega leta. Zahvaljujem se vam, spoštovani starši, za pomoč in podporo, ki jo nudite svojim otrokom pri izvajanju pouka.

Ves čas trajanja dela na daljavo na šoli budno spremljamo, kaj se dogaja na področju učenja in vse težave, ki jih zaznamo, poskušamo sproti odpravljati. Prosim vas, da se še naprej obračate na svoje razredničarke in razrednika, pomočnici ravnateljice, delavke šolske svetovalne službe in name ter nam sporočate vaše potrebe, predloge in pobude. Skupaj smo že rešili precej zadreg s tehnologijo, poskušali zmanjševati obremenjenost učencev s prilagajanjem urnika in podajanjem temeljnih vsebin, ki so primerne za obravnavo na daljavo. Strokovni delavci šole smo poskrbeli, da so dobili vsi učenci s hujšimi učnimi težavami svojega »tutorja«, ki bo pogosto v stiku z njimi in jim bo v pomoč pri premagovanju le-teh in pri odpravljanju vrzeli v znanju. Želimo si, da bi vsi učenci napredovali v višji razred, čeprav vemo, da je to zelo optimistična želja, a odločili smo se, da bomo napeli vse sile, da bi jo uresničili. Upam, da bo isti napor vložen tudi na drugi strani – pri učencih in njihovih starših, kajti le tako bo lahko naš cilj dosežen; z nekaterimi učenci/starši smo namreč komaj vzpostavili stik, za sodelovanje z nekaterimi smo potrebovali celo pomoč centra za socialno delo. Tudi učenci, ki bodo želeli izboljšati oceno, bodo imeli dovolj priložnosti za to, zato vas vabim, da otroke spodbudite k vztrajnemu delu.

Zaznali smo namreč, da je začetna motivacija za delo pri učencih, ki so ves čas zagnano delali, že nekoliko upada. Prihajajoče počitnice bodo zato dobrodošle. Verjamem, da bodo dobrodošle tudi za vas, cenjeni starši, dopust pa se bo prilegel tudi učiteljem. Želim, da dneve, ki prihajajo, vsi skupaj izkoristimo za aktivnosti, ki ne bodo povezane s šolo, da bomo nato lažje premagovali napore do konca šolskega leta. Pred počitnicami pa še to: »Devetošolci opravite vpis v srednjo šolo!«

 

Mesec april pa tudi že čas, ko moramo na šolah pričeti z načrtovanjem novega šolskega leta. Kot veste, že zbiramo podatke o vključitvi učencev v RAP v okviru poskusa »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli« (podaljšano bivanje, jutranje varstvo, neobvezni izbirni predmeti, drugi tuji jezik v 7. razredu …) in o vključitvi v obvezne izbirne predmete. Če vaš otrok še koleba, kaj naj izbere, vas vabim, da skupaj z njim na spletni strani šole poiščete in preberete opise obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, ki jih šola ponuja za naslednje šolsko leto, in se pogovorite o njegovih željah ter potrebah. Skupaj se bosta gotovo lažje in pravilneje odločila!

 

Lepo vas pozdravljam,

mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica

 

P.S.

Vabim vas, da nam sledite in spremljate spletno stran OŠ Brežice, ki vam je – upam – v pomoč pri iskanju različnih informacij in v veselja ob ogledu odličnih izdelkov naših učencev.

Dostopnost