SPOŠTOVANI STARŠI!

Vaši otroci bodo 2. septembra z radostjo in zanimanjem prestopili iz sveta igre in brezskrbnosti v svet učenja in znanja ter tako postali učenci Osnovne šole Brežice. Želimo si, da bi ohranili čim več otroškega veselja in ga nadgradili z željo po iskanju in ustvarjanju novega ter z interesom po odkrivanju neznanega. Dobro sodelovanje med šolo in starši bo gotovo pomembno prispevalo k njihovemu zadovoljstvu in učni uspešnosti, razvoju ustvarjalnosti in inovativnosti, h krepitvi pozitivne samopodobe, duhovnega in telesnega zdravja ter k oblikovanju zdravega življenjskega sloga.

Zadovoljivo poznavanje vsebine in organizacije dela ter sprotna obveščenost otrok in staršev o vseh pomembnih dogajanjih v šoli pomembno vplivata na ustrezno oblikovanje predstave o osnovni šoli, ki jo bo obiskoval vaš otrok. Zato Vas, cenjeni starši, vabimo na drugi roditeljski sestanek, ki bo v četrtek, 29. avgusta 2019, ob 18. uri v multimedijski učilnici OŠ Brežice. Po krajših uvodnih obvestilih boste starši spoznali razredničarke svojih otrok in se skupaj z njimi in z drugo učiteljico v oddelku odpravili v učilnico, v kateri bo vaš otrok obiskoval pouk v prvem razredu.

Vljudno vabljeni, Marija Lubšina Novak, ravnateljica

Dostopnost