1. Prihodi avtobusov zjutraj (2. vožnja)

a. Dvorce (7.11) – Sobenja vas – Globočice – Mrzlava vas – V. Malence – Brežice ZD (7.43)
b. Krška vas (7.30) – Brežice ZD (7.40) (že sedaj veljavni VR)
c. Skopice (7.35) – Brežice ZD (7.50) (že sedaj veljavni VR)
d. G. Lenart (7.37) – Brežice ZD (7.45) (že sedaj veljavni VR)
e. Cundrovec (7.30) – Bukošek – Brežice ZD (7.40) ( že sedaj veljavni VR)
f. Prilipe (7.36) – Dvorce – Brežice ZD (7.49) (že sedaj veljavni VR)

2. Odhodi avtobusov po pouku:

Vse linije bodo imele odhod ob 13.30; z manjšimi zamiki, da ne bo gneče na postajališču.

Dostopnost