Med 8. septembrom in 8. oktobrom 2018 poteka Nacionalni mesec skupnega branja. V okviru tega projekta smo se v knjižnici odločili za medgeneracijsko branje. K sodelovanju smo povabili tri stanovalke Doma upokojencev Brežice, s katerimi je naša šola že sodelovala. Gospe Veronika Bernot, Bronislava Orehek in Božena Ostrovšnik so se povabilu z veseljem odzvale, in tako bodo vsako sredo med 3. in 24. oktobrom prihajale brat pravljico učencem od 1. do 3. razreda. To sovpada  tudi s projektom Simbioza šola, ki predstavlja most med različnimi generacijami, ki bogatijo druga drugo. Otroci so z zanimanjem poslušali pravljice, pesmice in uganke, ki so jim jih prebrale gospe. Ob koncu se je razvil pogovor, v katerem se je čutilo medsebojno zadovoljstvo in pristna vez med generacijami. Skozi  prebrane zgodbe  in pogovor so se  tako stkale vezi med starejšimi in mlajšimi. Verjamemo, da bo ta popestritev dneva še dolgo ostala v spominu vseh udeleženih.

                                                                                                                         Anja Šalamon

Dostopnost