Spoštovani!

Zaradi popolnega zaprtja ceste pri Cerini sta začetni in končni postaji Dvorce in Dobeno. To pomeni, da naj otroci, ki so vstopali in izstopali na postajališču Cerina, uporabljajo njej najbližji postajališči Dvorce in Dobeno.

Lep pozdrav

Dostopnost