Tik pred počitnicami je na šoli več dni potekala »prednovoletna matematična dirka«. Na njej so sodelovali učenci od 5. do 9. razreda.

Dirka je potekala tako, da so bili na hodnikih naključno prilepljeni oštevilčeni listi z nalogami ter listi z namigi. Tekmovalec je dobil listek z začetno številko, nato ga je pravilno rešena naloga peljala do naslednje. Ob nepravilnih odgovorih pa se je bodisi znašel pri nalogi, ki jo je že reševal bodisi dobil namig, kako naj se loti reševanja bodisi je bil usmerjen na številko, ki ni obstajala.

Učenci so z navdušenjem naloge reševali pred in po pouku ter med odmori.

Udeležba je bila velika in učenci so izrazili željo po ponovitvi tovrstne aktivnosti.

Dostopnost