Včasih čas prehitro beži,
včasih se zdi, kot da spi …
Vsakdo mu da svoj obraz,
ki v sebi skriva
zmago, upe, želje
in iskrivo veselje.
Naj novo leto bo vaš čas!

Kolektiv osnovne šole Brežice

Dostopnost