Spoštovani starši!

V četrtek, 1. 6. 2017, od 14. do 15. ure, si lahko v šoli ogledate ovrednotene preizkuse (v obliki pdf) in dosežke svojih otrok na nacionalnem preverjanju znanja. Prisotne bodo tudi učiteljice, ki na šoli poučujejo slovenščino, matematiko in angleščino, da bodo lahko razložile morebitno nejasnost pri vrednotenju.

Dostopnost