Ponudbo izbirnih predmetov in neobveznih izbirnih predmetov za učence 1., 4., 5., 6., 7., 8., in 9. razreda najdete TUKAJ.

Glede na 52. člen Zakona o osnovni šoli (U.l. RS št. 102/07) je lahko učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali eno uro tedensko.

Dostopnost