V EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI, ki je letos ponovno povezal na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti, je Osnovna šola Brežice izvedla kar nekaj aktivnosti, v katere so bili vključeni vsi učenci šole. Za učence 4. in 5. razreda je skupaj z Orientacijskim klubom Brežice 15. in 16. septembra pripravila orientacijski pohod na Šentvid, za učence predmetne stopnje pa 22. septembra orientacijski pohod z nalogami po ulicah mesta Brežice.

Učenci od 1. do 5. razreda in OŠPP so se na dan brez avtomobila (22. septembra) udeležili aktivnosti, ki jih je za osnovnošolce na mestnih ulicah in zavodih pripravila Občina Brežice.

V oktobru bomo na Osnovni šoli Brežice nadaljevali z aktivnostmi okolju prijaznejše mobilnosti, saj bomo pričeli izvajati medoddelčno  tekmovanje z nazivom Prometna kača – prihod v šolo in odhod domov na trajnostni način.

 

 

Fotografije so z orientacijskega pohoda po mestnih ulicah; delo in zabava na točki pri Mladinskem centru Brežice.

Dostopnost