Spoštovani starši prvošolčkov!

Pred nami je 1. september 2015, ko bo Vaš otrok pričel s šolanjem na Osnovni šoli Brežice. Na prejšnjih srečanjih smo Vam že predstavili značilnosti devetletne osnovne šole, odgovorili na Vaša vprašanja ter razrešili nekatere dvome in morebitne bojazni.

Na sestanku, ki bo v

ponedeljek, 31. 8. 2015,  ob 18. uri v multimedijski učilnici Osnovne šole Brežice,

Vas bomo seznanili z oddelkom, ki ga bo obiskoval Vaš otrok, z učiteljicami  pa se  boste pogovorili o vseh pomembnih vidikih, ki se nanašajo na prvo leto šolanja. Ti so: organizacija pouka, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, predmetnik, šolski koledar, vzgojni načrt, hišni red in pravila, prehrana, šolski tisk, zavarovanje, osebna varnost učencev, prometna varnost, vozni redi avtobusov in še kaj.

Prosimo, da se srečanja zagotovo udeležite.

Pouk se bo pričel v torek, 1. 9. 2015, ob 9.30 uri in bo trajal do 12.00. Prvi šolski dan  ne bo podaljšanega bivanja in kosila, zato prosimo, da pridete po otroka takoj po zaključku pouka.

Veselimo se ponovnega srečanja z Vami.

Ravnateljica:

mag. Marija Lubšina Novak

Dostopnost