Osnovna šola Brežice bo vpisovala  otroke v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2015/16 od srede, 11. februarja 2015, do vključno petka, 27. februarja 2015. Vabilo za vpis boste starši prejeli osebno – čakalo vas bo v vrtcu (v skupini vašega otroka) – ali doma v poštnem nabiralniku, če vaš otrok ne obiskuje vrtca. V času zimskih počitnic vpisa ne bo.
Vpis bosta izvajali psihologinja in pedagoginja v prostorih šolske svetovalne službe. Za morebitno spremembo termina pokličite na telefon 07 4660 210.

Starši morate vpisati v 1. razred  osnovne šole otroke, ki bodo v tem koledarskem letu (2015) dopolnili 6 let (45. člen Zakona o osnovni šoli) – to so torej otroci, ki so rojeni od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.

Vabljeni!

Ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak

Dostopnost