Dragi učenke in učenci, spoštovani starši!

Počitnice se iztekajo. Pred nami so novo šolsko leto, nov začetek, nove priložnosti, nove naloge, nove obveznosti – učenke in učenci, starši, učiteljice in učitelji jih bomo z vso odgovornostjo ustvarjali skupaj. Vsem vam, drage učenke in učenci, želimo veliko uspeha in zadovoljstva pri šolskem delu ter veliko dobrih in iskrenih prijateljstev. Vam, cenjeni starši, pa želimo dobro sodelovanje s šolo. V šoli smo pripravljeni prisluhniti vsem vašim vprašanjem in pobudam; tudi mi vas bomo vedno poklicali, ko bomo menili, da je to za vašega otroka koristno in potrebno.

Dostopnost