Mednarodni projekt Fit4Kid na Osnovni šoli Brežice

            

 

Mednarodni projekt Fit4Kid na Osnovni šoli Brežice

 Mednarodni projekt Fit Slovenija avtorice Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinje, skrbi za promocijo telesne dejavnosti za krepitev zdravja otrok in mladostnikov v vseh okoljih. S strokovnimi predavanji in praktičnimi delavnicami opremlja učitelje z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata svojih učilnic – neodvisno od starosti otrok in učnega predmeta, ki ga poučujejo.

Fit4Kid model je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se osredotočajo na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Gibanje in zadostna hidracija pomembno vplivata na delovanje celega človeškega telesa, tudi možganov, zato je cilj projekta povečati telesno dejavnost in zagotoviti hidracijo. Tako se krepi zdravje, učno okolje in učni uspeh se izboljšata.

V šolskem letu 2016/2017 se je tudi naša šola vključila v ta model. S tem smo se pridružili šolam in vrtcem v Sloveniji ter izobraževalnim ustanovam v Avstraliji, Španiji, Nemčiji, Veliki Britaniji in Islandiji. Učitelji gibalnih aktivnosti ne izvajajo zgolj pri predmetu šport, ampak jih vključujejo tudi v sam pouk.

V šolskem letu 2018/2019 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:

  • na šoli, aktivna udeležba na FIT letnih seminarjih in FIT mednarodni znanstveni konferenci …), tistim pa, ki želijo še več, omogočimo izpopolnjevanje znanja in FIT VADBA v okviru RaP: FIT vadba v okviru razširjenega programa v času jutranjega varstva, interesnih dejavnosti, neobveznih izbirnih predmetov, podaljšanega bivanja, Zdravega življenjskega sloga …) – vse dni v tednu.
  • FIT GIBALNE MINUTE v okviru obveznega programa: učitelji vsak dan oz. večkrat na dan izvajajo med poukom vsaj 3 minute gibalnih aktivnosti.
  • FIT HIDRACIJA: učence in starše smo na uvodnih urah in na roditeljskih sestankih v septembru ponovno seznanili s pomenom pitja vode in jih spodbudili, naj učenci prinašajo v šolo plastenke in tako poskrbijo za hidracijo. V vseh učilnicah imajo na voljo tudi vodo iz pip.
  • FIT HODNIKI: šolske hodnike smo uredili tako, da spodbujajo učence h gibanju, zunanje igrišče šole pa smo polepili z različnimi talnimi igrami, kot so ristanc, človek ne jezi se, gibalna abeceda, gibalna poštevanka …
  • FIT AKTIVNO SEDENJE: med učnimi urami spodbujamo učence k spremembi položaja sedenja na stolu.
  • FIT UČILNICE: nekaj učilnic smo opremili s Hokki stoli za aktivno sedenje in učenje; nekajkrat letno jih premestimo (zamenjamo učilnice) in tako omogočimo več učencem aktivno sedenje; v vse učilnice na predmetni stopnji smo namestili po eno kinestetično mizo – ta omogoča učencem, ki potrebujejo med poukom več gibanja, da delajo stoje in se pri tem tudi gibajo.
  • FIT RAZISKAVA: sodelujemo v raziskavi Učinkovitost FIT pedagogike v okviru rednega pedagoškega procesa.
  • FIT IZOBRAŽEVANJE učiteljev: vsem učiteljem šole omogočamo permanentno izobraževanje (redna izobraževanja možnost strokovnega napredovanja (pridobitev certifikata).
  • FIT DISEMINACIJA: učitelji, ki so si že pridobili naziv učitelj praktik ali učitelj profesionalec, na različnih šolah po Sloveniji izvajajo učne ure in tako pomagajo širiti FIT pedagogiko med učitelji drugih šol.

 

FIT HIMNA

FIT- FIT- FIT,
gremo na kolo
ali na drevo,
živeti je lepo.
FIT-FIT-FIT,
pospeši svoj korak,
vdihni sveži zrak,
to zmore čisto vsak.
Zdrav duh v telesu in močno srce,
doživljam svežino, prav dobro mi gre,
naj gibanje druži, ohranja vse nas,
med vsemi na svetu le eden sem jaz!
FIT-FIT-FIT,
z drogami zdaj proč,
v meni raste moč,
življenja je obroč.

FIT-FIT-FIT,
izginil je tvoj dim,
le kaj počel bi z njim,
z nasmehom se budim.
Že čutim, kako se razvija telo,
in vem, da bom zmogel živeti za to,
krepi se mi volja in raste mi moč,
sebi darujem, sem drugim v pomoč.
FIT-FIT-FIT,
gremo na kolo
ali na drevo,
živeti je lepo.
FIT-FIT-FIT,
pospeši svoj korak,
vdihni sveži zrak,
to zmore čisto vsak.
Zdrav duh v telesu in močno srce,
doživljam svežino, prav dobro mi gre.
Naj gibanje druži, ohranja vse nas,
med vsemi na svetu le eden sem jaz.
FIT-FIT-FIT,
z drogami zdaj proč,
v meni raste moč,
življenja je obroč.
FIT-FIT-FIT,
izginil je tvoj dim,
le kaj počel bi z njim,
z nasmehom se budim.

 

            

Dostopnost