Strokovni delavci

<-nazaj

Ime in priimek Delovno mesto Razredništvo
mag. Marija Lubšina Novak ravnateljica
Nevenka Sreš, prof. pomočnica ravnateljice, učiteljica domovinske in državljanske kulture in etike
Marjanca Pečar, prof. pomočnica ravnateljice, učiteljica športa
Jadranka Čabraja, univ. dipl. psih. šolska svetovalna delavka (psihologinja)
Ivanka Stojanović, prof.  ped. in prof. zgod. šolska svetovalna delavka (pedagoginja)
Lidija Povh, mag. inkluzivne ped. /Špela Rezar, prof. ped. šolska svetovalna delavka in učiteljica za dodatno strokovno pomoč
Alenka Godler, prof. ped.

učiteljica za individualno in skupinsko pomoč,

učiteljica za dodatno strokovno pomoč

Tatjana Ilc učiteljica razrednega pouka 1. a
Suzana Kolarič učiteljica razrednega pouka 1. b
Bernardka Lovrinović učiteljica razrednega pouka 1. c
Špela Ravnikar, prof. učiteljica razrednega pouka 1. d
Evelina Sušnik učiteljica razrednega pouka 2. a
Bojana Kostanjšek Rožman, prof. učiteljica razrednega pouka 2. b
Mihaela Dimc učiteljica razrednega pouka 2. c
Metka Krošl, prof. učiteljica razrednega pouka 2. d
Tatjana Zorko Pesrl, prof. učiteljica razrednega pouka 3. a
Nada Baškovič učiteljica razrednega pouka 3. b
Karmen Lipej Tramšek učiteljica razrednega pouka 3. c
Jožica Dukić in Nina Špiler Škoda/prof. učiteljici razrednega pouka 3. d
Metka Savić učiteljica razrednega pouka 4. a
Polonca Žagar, prof. učiteljica razrednega pouka 4. b
Nina Tucovič, prof. učiteljica razrednega pouka 4. c
Josipa Supančič, prof. učiteljica razrednega pouka 4. d
Silva Božičnik, prof. učiteljica razrednega pouka 5. a
Klaudija Horvat, prof. učiteljica razrednega pouka 5. b
Mojca Đorđević,  prof. učiteljica razrednega pouka 5. c
Jožica Kožar učiteljica razrednega pouka 5. d
Mateja Bogovič Fifnja, prof. učiteljica slovenščine in sociologije 6. a
Petra Vaš, prof. učiteljica angleščine 6. b
Lidija Stadler, prof. učiteljica slovenščine 6. c
Miran Abram, prof. učitelj športa 6. d
Martina Suban, prof. učiteljica zgodovine 6. e
Katja Košir, prof. učiteljica biologije, gospodinjstva in naravoslovja 7. a
Mateja Kovačič, prof. učiteljica angleščine in slovenščine 7. b
Irena Burja, prof. učiteljica slovenščine 7. d
mag. Bojana Mavri Pavlič učiteljica matematike, tehnike in tehnologije ter računalništva 8. a
Mojca Markelj, prof. učiteljica matematike, tehnike in tehnologije 8. b
Milan Černel, prof. učitelj matematike, tehnike in tehnologije 8. c
Gordana Kmetič, prof. učiteljica matematike, tehnike in tehnologije 9. a
Mihaela Cekuta, prof. učiteljica angleščine in nemščine 9. b
Suzana Vlaisević Bursać, prof. učiteljica biologije, kemije in naravoslovja 9. c
Tina Kodrič, prof. učiteljica v oddelku OŠ PP NIS 2., 3. in 5. OŠ PP NIS
Katarina Žičkar, mag. inkluzivne ped. učiteljica v oddelku OŠ PP NIS 6. in 8. OŠ PP NIS
Breda Prah učiteljica v oddelku OŠ PP NIS 7. in 9. OŠ PP NIS
Romana Zorko, prof. učiteljica slovenščine
Maša Žveglič Poljšak, prof./Metka Babič, prof. učiteljica glasbene umetnosti
Mojca Barbič, prof. učiteljica likovne umetnosti
Breda Majcen, prof. učiteljica matematike in fizike
Klavdija Štrucl, prof. učiteljica matematike in fizike
Martina Kranjc, prof. učiteljica matematike in fizike
Jakob Rožnik, prof. učitelj tehnike in tehnologije in matematike
Nataša Kermc, prof. učiteljica matematike, računalništva
Julijana Medvešek učiteljica gospodinjstva, naravoslovja in biologije ter vodja šolske prehrane
Tanja Bervar, prof. učiteljica naravoslovja, kemije in biologije
Dušanka Bulut, prof. učiteljica geografije
Darinka Ferenčak Agrež učiteljica slovenščine
Katarina Novak, prof. učiteljica slovenščine
Alenka Prem, prof. učiteljica nemščine
Kaja Čepin, prof. učiteljica razrednega pouka in angleščine RP
Lidija Geršak, prof. knjižničarka, skrbnica učbeniškega sklada
Anja Šalamon, prof. knjižničarka
Romana Zorko, prof. knjižničarka in učiteljica slovenščine
Vladka Glaser, prof. učiteljica zgodovine
Polona Švajger, prof. učiteljica angleščine na razredni stopnji
Andreja Resnik, prof. učiteljica angleščine na razredni stopnji
Zdenka Dušič, prof. vzg. druga strokovna delavka v 1. b razredu in učiteljica v RaP
Sonja Ogorevc druga strokovna delavka v 1. c razredu in učiteljica v RaP
Brigita Slakonja druga strokovna delavka v 1. a razredu in učiteljica v RaP
Irena Koprivnjak, prof. druga strokovna delavka v 1. d razredu in učiteljica v RaP
Irena Šetinc/Amanda Škrabar, prof. učiteljica v RaP
Maša Grad, prof. učiteljica francoščine, italijanščine in učiteljica RaP
Darja Gramc Kavčič, prof. učiteljica v RaP
Katarina Lapuh, prof. učiteljica izbirnega predmeta TJN in RaP
Hedvika Lopatič, prof. učiteljica športa
Henrik Omerzu, prof. učitelj športa
Branko Slakonja, prof. učitelj športa
Aleksandra Slak, prof. učiteljica za dodatno strokovno pomoč
Darja Kalin, prof. učiteljica za dodatno strokovno pomoč
Doroteja Bajc, mag. inkluzivne ped. mobilna učiteljica za dodatno strokovno pomoč
Anita Ratkajec, univ. dipl. soc. ped./ Nina Strgar, prof. učiteljica za dodatno strokovno pomoč
Sabina Dobršek Mladkovič, univ. dipl. soc. ped. učiteljica za dodatno strokovno pomoč
Nina Božičnik Kozole, mag. inkluzivne ped. učiteljica DSP in RaP ISP
Janez Šepec, ing. računalnikar in laborant
Jure Pompe, prof. učitelj športa in RaP
Jaka Lenart, prof. učitelj športa in RaP
Mirna Vaš, prof. učiteljica športa in RaP
Katja Žibert, prof. učiteljica RaP
Alenka Jezernik, prof. učiteljica RaP
Špela Bohte Radešček, prof. učiteljica športa in RaP
Doroteja Šekoranja, prof. učiteljica RaP
Stanka Koren, prof. učiteljica RaP
Tanja Vogrinc spremljevalka otroka s posebnimi potrebami
Vanesa Urek, prof. spremljevalka otrok s sladkorno boleznijo in učiteljica RaP

 

Accessibility