Ob svetovnem dnevu turizma, 27. 9. 2022, je komisija Občinske turistične zveze Brežice opravila ocenjevanje šol v občini Brežice. Obiskala je tudi Osnovno šolo Brežice in ocenila, da si šola za svojo urejenost »prisluži« drugo mesto med šolami.

Podelitev priznanj najlepše urejenim vasem, vaškim jedrom, krajevnim središčem in osnovnim šolam v občini Brežice je bila ob zaključku projekta »MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA« 2022 že naslenji dan. Veseli smo letošnjega priznanja.

Dostopnost