Spoštovani starši!

Vlada RS je v četrtek, 28. 1. 2021, sprejela odlok, v katerem smo dobile osnovne šole pravno podlago za izvajanje nujnega varstva učenk in učencev prvega triletja. Obveščam vas, da bo Osnovna šola Brežice pričela izvajati nujno varstvo učencev v torek, 2. 2. 2021. Nujno varstvo bomo izvajali za tiste učenke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Ur. l. RS, štev. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji. Zaposlitev bomo ugotavljali na podlagi potrdila delodajalca (prilagamo obrazec).

Starše učencev prvega triletja smo po ePošti obvestili o možnosti prijave otroka na nujno varstvo. Prosim, da nam vsi zaiteresirani sporočite svoje potrebe in posredujete potrjen obrazec, in sicer do ponedeljka, 1. 2. 2021, do 10.00.

Lepo vas pozdravljam.

Marija Lubšina Novak, ravnateljica

Obrazec – Potrdilo delodajalca o upravičenosti do nujnega varstva

Dostopnost