Spoštovani starši!

 

Zaradi izrednih razmer in obvladovanja epidemije v državi smo morali podaljšati jesenske počitnice, nato pa od 9. novembra 2020 ponovno uvesti pouk na daljavo. Tako kot v spomladanskem času, smo pripravili video srečanja z učitelji; delo v večini poteka preko spletne aplikacije MS Teams.

 

Zavedamo se psihosocialnih posledic epidemije na otroke in mladostnike, pa tudi na nas odrasle.  Pomanjkanje osnovnih življenjskih dobrin in neustreznih pogojev bivanja povečujejo ogroženost otrok, ki živijo v revščini, teh pa je bilo po podatkih SURS v Sloveniji že pred epidemijo več kot 45.000. Pri teh otrocih je pomen vrtca in šole kot varovalnega dejavnika še večji.

 

Dolgotrajno omejevanje življenja otrok, mladostnikov in odraslih ima določene posledice tako na posameznika kot na družino. Šola ima ne le zelo pomembno izobraževalno vlogo, ampak tudi vlogo v vzgoji in socializaciji in je pogosto prva, ki ugotavlja stiske učencev, posledično pa tudi staršev.

 

Da bi zmanjšali število težav v družinah naši učencev, smo pripravili krajši vprašalnik. Na osnovi dobljenih podatkov bomo poskusili opolnomočiti učence in starše za lažje soočanje s posledicami obvladovanja  epidemije.

Prosimo, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite anonimno anketo.

Hvala za sodelovanje in ostanite zdravi!

Šolska svetovalne delavke:

Jadranka Čabraja

Ivanka Stojanovič

Lidija Povh

Dostopnost