Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši!

Karierni center za mlade Novo mesto izvaja aktivnosti, ki so namenjene mladim med 6. in 19. letom starosti. Nudijo informiranje, individualno karierno svetovanje in poučne delavnice za razvijanje poklicnih interesov z namenom učinkovitega načrtovanja kariere ter nudenja podpore pri nadaljnjih kariernih odločitvah.

V okviru projekta VšečKAM in GREM objavljajo likovni, literarni in foto-video natečaj POKLICI V OČEH MLADIH, na katerem lahko sodelujejo učenci osnovnih in srednjih šol. Namen je spodbuditi otroke in mladino k raziskovanju osebnih lastnosti, sposobnosti, interesov, spoznavanju poklicev ter razmišljanju o značilnostih, veščinah in znanju za uspešno opravljanje določenega poklica.

Teme, ki naj jih otroci raziskujejo, so naslednje:

  1. Ko bom velik, bom …
  2. Poklici prihodnosti
  3. Prezrti poklici
  4. Ni moških in ženskih poklicev
  5. Čas koronavirusa, čas razmisleka o poklicih

Likovne izdelke lahko šolarji izdelujete v različnih tehnikah: risanje, slikanje, kolaž, strip, kombinirane tehnike. Literarni izdelki naj obsegajo do 1500 besed, video izdelki pa naj bodo dolgi največ 2 minuti.

Literarne, foto in video prispevke pošljite s pripisom NATEČAJ do15. 6. 2020 na eNaslov: tea.sulic@ric-nm.si. Napišite svoje ime, kontaktne podatke, starost in temo, ki ste jo izbrali. Likovne izdelke pa pošljite do 15. 6. 2020 po pošti na naslov: RIC Novo mesto, Topliška cesta2, 8000 Novo mesto s pripisom NATEČAJ.

Mogoče nam trenutna situacija (kar je tudi ena od tem razpisa) nudi več možnosti, da se znotraj družine pogovarjamo tudi o poklicih, njihovih značilnostih in zahtevah, željah v življenju in poteh, kako priti do svojih ciljev. Zato vabljeni, učenke, učenci in starši, da skupaj razmišljate o poklicih ter svoja razmišljanja umestite v eno od razpisanih tem.

Če potrebujete še kakšno pojasnilo glede natečaja, lahko kontaktirate Jadranko Čabraja, psihologinjo na naši šoli na e-naslov: jadranka.cabraja@osbrezice.si.

Dostopnost