Pozdravljeni učenci letošnjega 3., 4. in 5. razreda, ki boste v naslednjem šolskem letu učenci drugega triletja.

Vabim vas, da skupaj s starši pregledate opise vsebin RaP, ki jih šola ponuja učencem v izbiro v šolskem letu 2020/2021. Vsebine bodo za učence, ki si jih bodo izbrali, obvezne, bodo na urniku, učenci pri tem pouku NE bodo ocenjeni. Posamezni učenec lahko iz nabora predstavljenih vsebin izbere največ 2 uri pouka, lahko pa ne izbere tudi nobene vsebine.

Spoštovani starši, prosim vas, da skupaj z otrokom preberete opise in razmislite, katera vsebina najbolj nagovarja vašega otroka. Spletno prijavnico vam bomo posredovali v naslednjem tednu.

Ponudba vsebin razširjenega programa za učence drugega triletja

 

Dostopnost