Dragi učenci, spoštovani starši!

Predstavljamo vam nabor izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Prosim preberite opise in razmislite, kaj vas veseli. Naslednji teden vam bomo poslali spletno prijavnico (ločeno za 7., 8., 9. razred) in vas pozvali, da izmed ponujenih predmetov izberete 2 ali 3 ure (v slednjem primeru potrebujete soglasje staršev) ali pa boste uveljavljali glasbeno šolo z javno veljavnim programom in se na izbirne predmete ne boste prijavili.

PREDSTAVITEV obveznih IZBIRNIH PREDMETOV

Dostopnost