Fakulteta za šport je z NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) pripravila in uskladila Priporočila o telesni dejavnosti v času širjenja korona virusa.

http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporo%C4%8Dila-o-telesni-dejavnosti-v-%C4%8Dasu-%C5%A1irjenja-korona-virusa

https://www.nijz.si/sl/priporocila-glede-telesne-dejavnosti-novi-koronavirus-sars-cov-2

Strokovnjaki Fakultete za šport pripravljajo pobude za vadbo doma za vse ciljne skupine. Delijo jih prek:

http://www.slofit.org/slofit-nasvet

https://www.youtube.com/channel/UCmjEAJHzBwVPZz8AV78QlxA

Dostopnost