Dragi učenke in učenci, spoštovani starši, skrbniki!

Vstopamo v drugi teden pouka na daljavo. Menim, da nam je v prvem tednu šlo dobro, celo odlično, glede na izziv, ki se je pojavil tako iznenada.

Šlo nam je dobro, ker smo na šoli odgovorno pristopili k reševanju nastalih težav. Uspeli smo po zaslugi učiteljev, ki so z veliko vnemo in s strokovnim pristopom iskali rešitve v dani situaciji, uspeli z veliko pomočjo vas, spoštovani starši, ki ste prevzeli del bremena, ter nenazadnje – uspeli smo, ker ste vi, drage učenke in učenci, tako hoteli. Sprejeli ste izziv in se pozitivno odzvali nanj. Zavzeto ste reševali naloge, ustvarjali, gibali, reševali zanke in uganke … – se učili in pridobivali nove spretnosti, veščine ter izkušnje. Vsi ste se potrudili po svojih najboljših močeh. Čestitam vam!

V tem trenutku ne more nihče z gotovostjo napovedati, kdaj se bo to težko obdobje za preživetje zaključilo, zato vabim vse, da nadaljujete z začetimi aktivnostmi. Pa ne samo to, verjamem, da jih boste celo nadgradili.

Ostanimo doma ter še naprej odgovorno delajmo in se učimo na daljavo! Verjamem, da nam bo uspelo doseči zastavljene pedagoške cilje, hkrati pa bomo ostali povezani. Tako bomo veliko pridobili, morda tudi kaj takšnega, kar se nam bi v učilnici izmuznilo.

Drage učenke in učenci, vabim vas, da sledite razrednikom in učiteljem, če boste pa v kakršnikoli zagati, se lahko obrnete po pomoč na delavke šolske svetovalne službe, pomočnici ali name.

Čuvajte se in ostanite zdravi!

Vaša ravnateljica

Dostopnost