Konstruiranje z lego in drugimi (lesenimi, magnetnimi, palčkami, link) gradniki je odlično orodje za urjenje fine motorike in mišičnega tonusa prstov. Kocke pripomorejo k razvoju, spodbujanju ustvarjalnosti ter kreativnosti. Učenci so pri dejavnosti ustvarjali na različne tematike (arhitekturo – stavbe, rastline, živali, vsebino zgodbe …). Izdelki so nastajali po njihovih lastnih zamislih (načrt, nato izvedba).

Svet zaznavamo v treh dimenzijah, zato je potrebno, da pri učencih spodbujamo tudi prostorsko inteligenco, zato so takšne in drugačne kocke odličen pripomoček za trening prostorske predstavljivosti.

Pri dejavnosti Mojster Miha so se učenci seznanili s skupinskim delom in delom v paru. Veliko izdelkov je nastajalo prav v skupinah. Učenci so ob koncu ocenili svoje izdelke ter tako urili kritično razmišljanje. Dejavnost je dala učencem tudi zamisel, kako lahko tudi doma kvalitetno preživljajo svoj prosti čas.

 

Dostopnost