Spoštovani starši bodočih tretješolcev!

 

Zaključujemo še eno šolsko leto in že se spogledujemo z novim, saj pričenjamo z organizacijo dela za šolsko leto 2019/2020. Po sedanjih zaključnih konferencah smo se prepričali, da se nam bo število oddelkov v prihodnjem šolskem letu ponovno povečalo (pričakujemo, da bo tako vsako naslednje leto). Že v tem šolskem letu smo delovali na robu prostorske zmogljivosti, v naslednjem pa bo obiskovalo Osnovno šolo Brežice 897 učencev v 35 oddelkih OŠ in v 4 oddelkih OŠ PP NIS. Zato smo primorani za naslednje šolsko leto poiskati prostore za pouk izven matične šolske stavbe.

S pomočjo ustanovitelja, Občine Brežice, smo dobili soglasje, da lahko naslednje šolsko leto izvajamo pouk na Ekonomski in trgovski šoli Brežice (ETRŠ Brežice). Prostore smo si ogledali in ugotovili, da so primerni oz. bolje povedano, da so odlični za izvajanje pouka. Učenci bodo imeli na voljo 2 učilnici, garderobo, sanitarije, hodnik, knjižnico, jedilnico, prostor za eksperimente, telovadnico in zunanje dvorišče, starši učencev pa za svoja vozila dovolj parkirnega prostora.

Z Integralom Brebus Brežice smo se začeli pogovarjati tudi o rešitvah za prevoze učencev (tako z lokalnim avtobusom kot s šolskimi avtobusi). O možnostih prevoza in voznih redih vas bomo seznanili pred pričetkom pouka (27. avgusta 2019).

Na ETRŠ bi v začetku šolskega leta 2019/2020 preselili 3. a in b oddelek, po zimskih počitnicah pa bi se ta dva oddelka vrnila v matično stavbo in bi na lokacijo ETRŠ preselili 3. c in d oddelek. O nameri reševanja prostorske stiske v naslednjem šolskem letu smo seznanili člane sveta staršev 22. maja 2019 in člane sveta zavoda 23. maja 2019. Na obeh pristojnih organih na predstavljeno ni bilo pripomb.

Na omenjeni lokaciji bi izvajali varstvo vozačev (zjutraj in popoldne), obvezni pouk in RaP (interesne dejavnosti, OPB, ZŽS, DSP, ISP). Tam bi imeli učenci tudi vso prehrano, ki jo bomo vozili iz OŠ Brežice.

Ker trenutno na ETRŠ ni vpisanih veliko dijakov, je prostor miren in omogoča učencem veliko udobja pri vzgojno-izobraževalnem delu. V istem kraku v pritličju šolske stavbe bosta tudi dve igralnici vrtca Mavrica Brežice, v nadstropju pa bodo dijaki ETRŠ. Otroci vrtca bodo uporabljali iste sanitarije kot naši učenci. Ker ETRŠ izobražuje dijake tudi v programu Predšolska vzgoja, bo možno sodelovanje z dijaki kot tudi sodelovanje z otroki iz vrtca, kar bo omagočalo medgeneracijsko druženje in učenje.

Strokovno ocenjujemo, da so učenci 3. razreda glede na svojo starost oz. zrelost primerni za to, da se bodo lahko izobraževali na novi lokaciji oz. se bodo znašli in uživali v novih prostorih. K odločitvi pa je pripomoglo tudi dejstvo, da bomo lahko uporabljali že obstoječe šolsko pohištvo (ustrezna velikost), ki ga ima ETRŠ dovolj, OŠB pa ga za nove prostore nima in bi bil potreben finančni vložek za novo nabavo (npr. nižjih miz in stolov) oz. premestitev in izposoja.

Več informacij vam bomo lahko podali koncem avgusta, zato za starše 3. a in b oddelka napovedujem roditeljski sestanek v torek, 27. avgusta 2019, v avli ETRŠ Brežice (Ekonomska in trgovska šola Brežice). Vljudno vabljeni.

Želim vam lepo, mirno in ne prevroče poletje.

mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica, s.r.

Dostopnost