Osnovna šola Brežice  bo v mesecu februarju 2019 vpisovala  otroke v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2019/2020.

Vabilo za vpis boste starši prejeli osebno – čakalo vas bo doma v poštnem nabiralniku. V času zimskih počitnic vpisa ne bo.
Vpis bosta izvajali psihologinja in pedagoginja v prostorih šolske svetovalne službe. Za morebitno spremembo termina pokličite na telefon 07 4660 210.

Starši morate vpisati v 1. razred  osnovne šole otroke, ki bodo v tem koledarskem letu (2019) dopolnili 6 let (45. člen Zakona o osnovni šoli) – to so torej otroci, ki so rojeni od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Vabljeni!

Ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak

Dostopnost