Aktivnost Datum
Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih 15. februar in 16. februar 2019
Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ, posredovanje navodil in svetovanje do 14. 2. 2019
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) med 11. 3. in 23. 3. 2019
Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2019/2020 do 2. 4. 2019
Javna objava številčnega stanja prijav (Internet) 8. 4. 2019 do 16. ure
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2016/2017 do 23. 4. 2019
Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za šolsko leto 2019/2020, javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ) do 22. 5. 2019
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa do 29. 5. 2019
Vnos podatkov o zaključnih ocenah 9. razreda  in posredovanje podatkov o dosežkih pri NPZ

do 14. 6. 2019

do 11. ure

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov OŠ 14. 6. 2019
Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol)

med 18. in 21. 6. 2019

do 14. ure

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu, o možnostih v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv do 21. 6. 2019 do 15. ure
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ) do 21. 6. 2019 do 16. ure
Prijava neizbranih v 1. krogu  izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka do 26. 6. 2019 do 15. ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka do 28. 6. 2019 do 15. ure
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka do 2. 7. 2019 do 14. ure
Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta do 30. 8. 2019

Dostopnost