Rastoča knjiga

Rastoča knjiga je več kot knjiga,

je skrinja narodne zaveze.

Je duh, ki se nad časom dviga.

Je zvezda stalnica: ljubezen.

                                       Tone Pavček

 

OŠ Brežice se je pred dvema letoma priključila mednarodnemu gibanju RASTOČA KNJIGA, ki promovira knjigo in občekulturne vrednote, ki nakazujejo osebno in kulturno rast posameznika in družbe kot celote. Ob tej priložnosti smo pred šolo uredili spominsko obeležje eHrast, ki simbolizira rast in napredek učencev ter zaposlenih na OŠ Brežice in vseh deležnikov v okolju, ki promovirajo družbeno odgovornost.

Vsako leto v oktobru pred občinskim praznikom pregledamo, kaj smo uspeli uresničiti v preteklem letu in naredimo načrt, kaj moramo postoriti v prihodnje.

4. oktobra 2018 smo počastili letošnji praznik Rastoča knjiga. Pred šolo so se zbrali učenci 3., 6. in 9. razreda ter tisti, ki so v preteklem šolskem letu dosegali najvišja priznanja na različnih področjih. Svoje dosežke so obeležili z dodajanjem novih pisanih obeskov na eHrast, ob katerem je potekala tudi kulturna prireditev. Slavnostna govornika sta bila pisatelj Slavko Pregl, član gibanja Rastoča knjiga, in Ivan Molan, župan občine Brežice.

Ostali učenci so se udeležili različnih delavnic na temo vrednot, dan pa smo zaključili v knjižnici, kjer je v sproščenem vzdušju potekalo srečanje s Slavkom Preglom.

 

Dan Rastoče knjige na OŠ Brežice

Lev Nikolajevič Tolstoj je zapisal, da je življenjski cilj vsakega posameznika vedno isti, in sicer – napredovanje v dobrem. Ta misel je tudi vodilo vseh zaposlenih na Osnovni šoli Brežice, saj želimo mlade, ki so nam zaupani v vzgojo in izobraževanje, spodbuditi k temu, da bi si prizadevali za čim višje cilje in vsak dan naredili kaj dobrega zase, za svoje domače, sošolce in za skupnost. Pri teh naših prizadevanjih se že vrsto let opiramo na filozofijo gibanja Rastoča knjiga, ki je nastalo na začetku novega tisočletja in je letos postalo »polnoletno«.

1. oktobra 2016, ko je Osnovna šola Brežice praznovala 45-letnico izgradnje stavbe Osnovne šole Brežice na sedanji lokaciji, smo v kroniko šole zapisali, da smo učenci, učitelji in ostali zaposleni na Osnovni šoli Brežice, posredno pa tudi starši in širša lokalna skupnost postali člani uglednega vseslovenskega gibanja Rastoča knjiga, ki dobiva tudi vse večje mednarodne razsežnosti.

Od takrat dalje vsako leto v tednu otroka in v mesecu, ko občina Brežice praznuje občinski praznik, praznujemo na šoli SVOJ DAN – dan Rastoče knjige Osnovne šole Brežice. To je dan, ko po šoli zveni šolska himna, ko razmišljamo in se pogovarjamo o prijateljstvu, dobroti, ljubezni, znanju … Ta dan ustvarjamo, si izmenjujemo ideje in naredimo analizo minulega šolskega leta – pogledamo, na katerih področjih smo bili dobri, najboljši in kje bi se morali še izboljšati.

Da bi lahko to našo rast in napredek tudi vizualno izrazili, smo leta 2016 ob podpori donatorjev postavili pred šolo skulpturo in jo poimenovali eHrast. Naša šola stoji namreč na področju, kjer so nekdaj rasli hrasti in se je imenovalo Hrastinca. Na virtualni hrast, ki ponazarja naš napredek in razvoj ter kaže na pomembne mejnike, ki so nam pomagali rasti, zoreti od leta 2001 dalje (začetek novega tisočletja, udejanjanje ideje Rastoče knjige …), vsako leto zaslužni učenci, učitelji in ostali delavci šole obesimo nove »okraske«, s katerimi zaznamujemo najvišje dosežke minulega šolskega leta.

Tako je bilo tudi letos, ko smo učenci in učitelji obesili rdeče valje za vsa zlata priznanja na tekmovanjih iz znanja, modre valje za vsa prva mesta na športnih področjih – vključno z nazivoma »naj športna OŠ« in »naj športna OŠ z nižjim izobrazbenim standardom« – zeleni valj za naziv SIMBIOZA šola, ki smo si ga prislužili z medgeneracijskim sodelovanjem (sodelovanje s starostniki) in …

Veseli smo, da so pomembnost dogodka prepoznali tudi župan občine Brežice Ivan Molan, pisatelj Slavko Pregl – slavnostni govornik, ravnatelji, direktorji javnih zavodov v občini Brežice, direktor podjetja, ki je poskrbelo za izvedbo skulpture eHrast … Vsi ti so s svojo navzočnostjo dali prireditvi še poseben – svečan pečat.

Skulptura pred šolo je tako pomnik našega dela, dosežkov …, obenem pa tudi kraj za druženje. Na njenem podnožju učenci radi posedajo, se družijo, sklepajo prijateljstva, hkrati pa nas eHrast vsako jutro, ko vstopamo v hram učenosti, spomni, katere so prave vrednote življenja in si je zanje potrebno prizadevati – vsak dan znova, da dan ne bi minil »brez lepe sledi«.

mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica

 

Dostopnost